UKM-sjefen

Torstein Siegel har vært daglig leder i UKM Norge siden 1996, og er levende opptatt av ungdoms muligheter til å utøve kunst og kultur.
Ung Kultur Møtes (UKM) skal synliggjøre ungdoms kulturuttrykk, stimulere og utvikle talent, forløse kreativitet, gi mestringsfølelse og nettverk, hindre utenforskap og bidra til inkludering og mangfold.» UKM Norge har fått dette nasjonale oppdraget og må ta i bruk nye virkemidler for å nå målet. Den opprinnelige tretrinnsraketten «Ungdommens Kulturmønstring» er bærebjelken i UKM, men for å utføre oppdraget er det også nødvendig å prøve ut nye tiltak og samarbeide tett med andre aktører.