UKM-sjefen

Torstein Siegel har vært daglig leder i UKM Norge siden 1996, og er levende opptatt av ungdoms muligheter til å utøve kunst og kultur.
Ung Kultur Møtes (UKM) skal synliggjøre ungdoms kulturuttrykk, stimulere og utvikle talent, forløse kreativitet, gi mestringsfølelse og nettverk, hindre utenforskap og bidra til inkludering og mangfold.» UKM Norge har fått dette nasjonale oppdraget og må ta i bruk nye virkemidler for å nå målet. Den opprinnelige tretrinnsraketten «Ungdommens Kulturmønstring» er bærebjelken i UKM, men for å utføre oppdraget er det også nødvendig å prøve ut nye tiltak og samarbeide tett med andre aktører.

13. mar 2024
8. sep 2023
5. sep 2022
28. apr 2022
28. mai 2021
23. mar 2021
23. apr 2020
23. sep 2019
10. mai 2019
22. nov 2018
31. aug 2018
29. mai 2018