UKM har i samarbeid med Ungdom og Fritid, Tverga og KANDU, et prosjekt vi kaller «Møteplass datakultur». I en underveisrapport (link til rapporten) kommer det fram at ungdommene ønsker flere fysiske møteplasser, som for eksempel spillkveld i ungdomsklubben. De ønsker at disse møteplassene etableres på de møteplassene som allerede finnes, som for eksempel fritidsklubber, kulturskoler og idrettsklubber. Det kommer også fram i rapporten at ungdommene ønsker å være med på å tilrettelegge disse møteplassene. Det er gamerne selv som vet hvordan dette vil bli best mulig. De ønsker at de voksne må ha god kompetanse på ungdomsmedvirkning og ungdomsarbeid, og en genuin interesse for gaming og datakultur.