Heder til Torstein Siegel

Mangeårig leder av UKM Norge; Torstein Siegel, er tildelt Norges Vels fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.

Foto Elias Jonassønn

Torstein har dedikert hele 28 år av sitt profesjonelle liv til å lede UKM Norge, og hans engasjement og innsats har vært uvurderlig for organisasjonen og det landsdekkende nettverket av UKM arrangører. Han har ikke bare bidratt til å fremme ungdomskultur og kreativitet, men også til å styrke samfunnet gjennom sitt arbeid.

I begrunnelsen står det:

Det skal letes lenge med «lys og lykte» etter personer som gjennom snart tre tiår har tilrettelagt for flere unge kulturutøvere enn deg. Gitt de en scene å skinne fra, mestre og ytre seg på. Kjempet for at de skal ses, verdsettes og diskuteres. Du har, helt selvfølgelig, gitt plassen og flomlyset til de som skal inn i vårt samfunn for å bidra til at vi – gjennom dem – kan bli engasjert og forskrekket, rørt og berørt, ja kanskje til og med ille berørt. Og også latt de få beholde all ære for sine prestasjoner.

Norge er i dag i en unik posisjon hvor ungdomskultur ikke er et vedvarende plagsomt opprør vi voksne overser og venter på skal gå over. Ungdomskultur er et offentlig satsningsområde og en viktig del av samfunnets virke for å sikre at vi har ansvarlige, frie og resurssterke unge borgere som kan ta over stafettpinnen.

Ungdomskultur er nevnt i offentlige dokumenter, på visse områder lovfestet og har helt naturlige poster i offentlige budsjetter. Det er mange som skal ha heder for at det er slik, men du har vært en utrettelig tilrettelegger, forkjemper og den trygge voksne i rommet, og gjennom dette vært en av de viktigste brikkene for at vi i dag er hvor vi er.

  • Styret i UKM er imponert over innsatsen Torstein har gjort gjennom disse årene, både det strategiske og praktiske arbeidet han har lagt ned, og vi er glade for at han blir værende i organisasjonen.


Fra 1. juni gikk Siegel over i ny rolle som seniorrådgiver i UKM Norge og vil fortsatt bidra i det viktige arbeidet for ung kultur, i samspill med ny daglig leder Yrja Flem.

Medaljen ble overrakt av vara fylkesordfører Linda Hélen Haukland i Nordland FK, under årets landsfestival «Arktisk Puls» i Bodø den 23. juni. «Arktisk Puls» var programmert som en del av den Europeiske kulturhovedstaden Bodø 2024.

Om medaljen:
Medaljen har lange tradisjoner og ble utdelt for første gang i 1888. Den kan tildeles de som har tjenestegjort hos samme arbeidsgiver i mer enn 25 år. Medaljen produseres av Det Norske Myntverket på Kongsberg med like stor presisjon som Nobels fredsprismedalje.
https://www.medaljen.no/