Hvert år setter UKM Norge av penger som kommunene kan søke om, som tilskudd til aktiviteter for og/eller med ungdom. Disse aktivitetene skal ikke være i stedet for det vanlige UKM-tilbudet, men som et ekstratilbud. Vi ønsker at pengene skal være med på å skape engasjement og utvikling, og være med på å gjøre UKM til en møteplass for ungdom, hele året.

Hvor mye

Vi setter av 2 millioner hvert år, som fordeles på de forskjellige prosjektene. Hvor mye hvert prosjekt får, kommer an på størrelsen på prosjektet.

Til hva

Ideene kan være så mange, for eksempel faglige verksteder, utvekslingsturer og turneer, markedsføringstiltak og medieprosjekter. Vi har også fått søknader til prosjekter i samarbeid med skoler og fritidsklubber.

Kriterier for å søke

Tidligere har vi sagt at kommunene må stå for 50% av kostnadene, enten ved å spytte i penger eller stå for f.eks gratis lokale. Det har også vært et krav at pengene ikke skal gå til noe kommunen kunne ha finansiert selv. Under Koronapandemien endret vi kriteriene og tok bort 50%-kravet. For oss har det vært viktig å være med på å bidra til ungdomsaktivitet, i en tid der mye har stått stille.

  • Det må være aktivitet som passer for ungdom mellom 13 og 20 år
  • Ungdommene skal være involvert i prosessen
  • Dersom det er noe som andre kommuner kan ta del i, eller få nytte av, er sjansen for å få midler større
  • Pengene skal ikke gå til nytt utstyr, men dersom utstyret fører til økt aktivitet for ungdommene, kan det likevel søkes om.
  • Midlene skal være med på å utvikle UKM som en møteplass for ungdom, hele året

Hvordan søke

Dersom en lokalkontakt eller ungdommer har en idé de ønsker å søke tilskudd til, kan det være smart å ta en telefon til oss. Fortell om ideen, diskuter med oss og hør hva vi ønsker at er med i søknaden.

Eksempel på prosjekter som har fått tilskudd

  • Ein stad i Stad, et stort prosjekt i Stad i Nordfjord, der de arrangerer sommercamp, laksefiske, skaterampe, og mange ander aktiviteter gjennom sommeren
  • Musikk og beat-produksjon, 3 dagers workshop med bandet Awesomnina. (Prosjektet ble støttet med kr 25 000 fra UKM Norge)
  • UKM Àvjovàrre filmworkshop, et samarbeidsprosjekt mellom Kautokeino, Karasjok og Porsanger, der de laget reklame og rekrutteringsfilm for å få økt deltakelse i kommunene. (Prosjektet ble støttet med kr 30 000 av UKM Norge)
  • e-sport, LAN med UKM Sunnfjord (Prosjektet ble støttet med kr 15 000 av UKM Norge)
  • Kulturell sommerferie med ungdomskulturhuset Plan B i Lillehammer Kommune (Prosjektet ble støttet med kr 20 000 av UKM Norge)