Stimuleringsmidler

Stimuleringsmidler

Hvert år setter UKM Norge av penger som kommunene kan søke om, som tilskudd til aktiviteter for og/eller med ungdom. Disse aktivitetene skal ikke være i stedet for det vanlige UKM-tilbudet, men som et ekstratilbud. Vi ønsker at pengene skal være med på å skape engasjement og utvikling, og være med på å gjøre UKM til en møteplass for ungdom, hele året.
Man kan søke fire ganger i året: 1.februar, 1.mai, 1.september og 1.desember.

Hvor mye

Vi setter av 2 millioner hvert år, som fordeles på de forskjellige prosjektene. Hvor mye hvert prosjekt får, kommer an på størrelsen på prosjektet.

Til hva

Ideene kan være så mange, for eksempel faglige verksteder, utvekslingsturer og turneer, markedsføringstiltak og medieprosjekter. Vi har også fått søknader til prosjekter i samarbeid med skoler og fritidsklubber.

Kriterier for å søke

  • Det må være aktivitet som passer for ungdom mellom 13 og 20 år
  • Stimuleringsmidlene fra UKM Norge kan stå for maksimalt 50% av finansieringen
  • Ungdommene skal være involvert i prosessen
  • Dersom det er noe som andre kommuner kan ta del i, eller få nytte av, er sjansen for å få midler større
  • Midlene skal være med på å utvikle UKM som en møteplass for ungdom, hele året

Hvordan søke

Du logger inn som arrangør på ukm.no. Der finner du søknadsskjema og informasjon på venstre sidemeny i kontrollpanelet.
Dersom en lokalkontakt eller ungdommer har en idé de ønsker å søke tilskudd til, kan det være smart å ta en telefon til oss i UKM Norge og fortell om ideen, diskuter med oss og hør hva vi ønsker at er med i søknaden.
Du finner idéer og inspirasjon fra andre søknader og rapporter i idébanken til stimuleringsmidlene på samme sted i kontrollpanelet.

Lykke til med søknad – vi gleder oss til å høre fra dere!