Kampen om ungdommen

Kulturskole, fritidsklubb, fotballtrening, dataspill med venner – I dag florerer det av ting som konkurrerer om både tiden og oppmerksomheten til de unge. Ved å samkjøre noen av disse tingene, ved å slutte å konkurrere, kan vi samarbeide og skape et bedre tilbud.

Mange organisasjoner

Kulturfeltet er et sammensatt nettverk, der mange organisasjoner og lag har forholdsvis like funksjoner. Hver organisasjon sitter på nyttig erfaring, med kunnskap som kunne blitt utnyttet på en bedre måte. Ved å jobbe sammen, og kanskje slå sammen noen satsninger, kan kulturtilbudet til barn og unge bli mer helhetlig, og av bedre kvalitet.

Sammen, i samme avdeling

I dag er kulturtilbudet til barn og unge i stor grad avhenging av kommunens økonomi. Vi ønsker at viktige aktører skal samarbeide for et best mulig kulturelt oppvekstmiljø. Ved å samkjøre kulturskolen, fritidsklubben og UKM, gjerne i samme avdeling i kommunen, kan vi dele erfaringer og lære av hverandre. Vi treffer ulikt, vi utfyller hverandre, og på den måten kan vi få til et ressurssenter for ung kultur i kommunen.

UKM en pådriver

UKM er et nettverk av aktiviteter lokalt og nasjonalt. VI har få formelle rammer og kort vei til beslutninger. Dette gjør UKM til en god lekeplass for nyskaping og en arena for å teste ut ideer og konsepter. I UKM kan alle som vil prøve ut ting, og sammen drar vi kulturarbeidet framover.

Intensjonsavtalen

Kulturtanken Den kulturelle skolesekken, Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd og UKM har underskrevet en intensjonsavtale som går ut på at vi skal dele erfaringer og samarbeide om forskjellige prosjekter, til barn og unges beste.  Les mer her