UKM er Norges største kulturarena for ungdom. Hver vinter deltar over 25.000 ungdommer i de 350 lokale mønstringene rundt om i landet.

Det er to viktige grunner til at de lokale arrangementene er de viktigste. Den første grunnen er at UKM skal synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet og bidra til at ung kultur får en større plass i lokalsamfunnet.
Den andre grunnen er at lokalmønstringen kan være en ungdoms eneste møte med UKM. For noen er den lokale mønstringen starten på et liv i rampelyset, mens de fleste får bare dette ene møtet. Likevel skal ungdommene sitte igjen med en følelse av å bli tatt på alvor, og at deres kulturengasjement er like viktig som enhver annens.
Det viktigste er at UKM er åpent for alle, og det er ingen “opptaksprøve” for å få stille på lokalmønstringen.

UKM er åpent for alle

Alle ungdommer mellom 10 og 20 år kan delta på lokalmønstringen. (For å gå videre til fylkesmønstring må man fylle 13 år i løpet av kalenderåret). Det eneste kravet for å delta på lokalmønstringen er at ungdommen har tilhørighet i kommunen/bydelen, enten ved å bo eller gå på skole der.

Mangfold

Mangfold er en av hovedverdiene til UKM. Likevel har en del lokale mønstringer en noe smalere og mer ensidig deltakelse enn vi ønsker. Dette kan komme av at UMK har fått et spesielt “image” i lokalsamfunnet. Vi jobber for å kommunisere ut at UKM er åpen for alle slags uttrykk, der lokalmønstringen skal være åpen for så mange sjangere som mulig.Det er lokalarrangøren, i samråd med de involverte ungdommene, som bestemmer hvilke typer deltakelse som er mulig. (Scene, film og kunst er obligatorisk)

Kurs og workshops

Vi har mål om at det skal gjennomføres annen aktivitet knyttet opp mot UKM gjennom året. Dette er mye opp til kommunen og det lokale kulturlivet. Tilbudet om kurs og workshops øker oppover i systemet, på fylkesmønstring og landsmønstring.

Hvem har ansvaret

UKM er et offentlig tiltak og kommunen er ansvarlig for det lokale UKM-arbeidet. Dette gjøres litt forskjellig fra kommune til kommune, men det er ofte kulturkontoret som har ansvaret, med fritidsklubber, aktivitetshus og kulturskoler som teknisk arrangør. Det lokale kulturlivet involveres og ungdommen trekkes inn som ressurser, ikke bare som utøvere.
Lokalarrangøren skal, så langt det er mulig, bidra til lokal oppmerksomhet, politisk støtte og finansiering gjennom kontakt med lokale medier, politikere og næringsliv.