8. Desember 2017 ble en intensjonsavtale mellom Kulturtanken Den kulturelle skolesekken, Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid underskrevet. Intensjonsavtalen går ut på at vi skal dele erfaringer og samarbeide om forskjellige prosjekter, til barn og unges beste.

Viktige stikkord: Nytenking, nettverk, kompetansedeling og felles deltakelse

Intensjonen med avtalen er å styrke samarbeidet for å få en helhet i kulturtilbudet til barn og unge. Det er viktig at de unge føler det er en sammenheng mellom de aktivitetene de deltar på, at de ikke sees på som enkeltstående happeninger. Utøvelse av kultur skal ikke være sted- eller situasjonsbetinget. En dans kan læres på ungdomsklubben, videreføres til kulturskolen og vises fram på UKM-festivalen.

Hele avtalen kan leses her: https://dokument.ukm.no/d2da80d5/