Å ikke være med i gruppa, i samfunnet, vanskeligheter med å finne plassen sin – det er det utenforskap handler om. UKM er en vei tilbake inn i fellesskapet, en nøkkel til integrering.

Risikofaktorer

Alle kan av og til oppleve å føle seg utenfor. Hos noen blir dette utenforskapet mer varig, og kanskje vanskelig å komme ut av. Fattigdom, nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller rett og slett bare det å føle seg annerledes, er noen av risikofaktorene for at barn og unge faller utenfor.

Fellesskapsfølelsen

Kultur er med på å bryte ned vegger og viske ut skiller. På UKM kan ungdommer fra ulike samfunnslag, med ulik bakgrunn og med ulike forutsetninger, finne sammen i felles aktiviteter. Ved å overvære og være del av en kulturmønstring, kan ungdommene få oppleve noe sammen. På tvers av status og kultur får de den samme følelsen, de opplever det samme og får muligheten til å kjenne på fellesskapet.

UKM for fellesskap

For at noen skal være utenfor, må noen nødvendigvis være innenfor. Og det er de som er innenfor som bestemmer hvem som er på den andre siden. På UKM jobber vi aktivt for at ingen skal være utenfor. Det er plass til alle og alle gjør plass til deg. Målet er at UKM skal gi ungdommene følelsen av at de er en del av noe større, at deres bidrag betyr noe. Fellesskap er noe vi skaper felles.

Ensomhet og utenforskap

Ensomhet og utenforskap blir ofte, feilaktig, brukt om hverandre. Man kan oppleve ensomhet selv om man er inkludert. Å spille gitar alene på rommet, kan gjøre at ensomhetsfølelsen forsvinner. Mange fordyper seg i en dans, eller drukner i et maleri. Når man holder på med kulturaktiviteter man liker, føler man seg ikke ensom, men man kan likevel kjenne på utenforskap. Men ved å dele interessen med andre, kan man oppleve et fellesskap – sammen med andre.

Utenforskap og annerledes

Utenforskap og annerledeshet defineres ofte som noe negativt. Men annerledes er ikke noe man er, det er noe man blir, i møte med andre. Vi i UKM jobber aktivt for å skape en arena der det er lov å være annerledes, et sted der annerledeshet dyrkes, sammen med andre. Det å skulle tilpasse seg a4-normen, kan rett og slett være helseskadelig. Og det er gjennom å se verden med andre briller, at ny kunnskap oppstår.

Fellesskapet blir tatt for gitt, helt til det er borte.

Det er viktig å ta vare på fellesskapet, gjøre noe sammen. Spiller man gitar, trenger man ikke snakke samme språk for å gjøre noe sammen. Har man en pensel, trenger man ikke være fra samme kultur.  Å gi ungdom et meningsfylt fritidstilbud er et virkemiddel som kan bidra til å trekke ungdom bort fra kriminalitet og rusmisbruk, bort fra ensomhet og utenforskap. Men for at kulturen skal være med å forhindre utenforskap, må man engasjere seg. Det kommer ikke av seg selv.

Fellesskap er noe vi skaper felles – sammen med andre. Det kommer ikke av seg selv.