Grafisk profil

Høsten 2018 tok vi i bruk UKM-bobla i vår kommunikasjon med deltakere. Designet er utviklet av ungdommer i UKM Media, og symboliserer gledene og mulighetene UKM gir.

Designet ønsker også å vise at den man er, eller det man gjør, ikke trenger å være helt perfekt, eller helt som «forventet».

Regler for bruk

  1. Elementene kan kun brukes til UKM-profilering.
  2. Logoene kan lastes ned og brukes i UKM-sammenheng, eller ved omtale av UKM.
  3. Logoene skal aldri brukes som del av en setning.
  4. Det skal alltid være tilstrekkelig luft rundt logoen.

Logo

Sort
PDF (vektorbasert) PNG (2500px) PNG (1500px) PNG (500px) PNG (300px) PNG (100px)
Hvit
PDF (vektorbasert) PNG (2500px) PNG (1500px) PNG (500px) PNG (300px) PNG (100px)
Blå (spesialutgave)
PDF (vektorbasert) PNG (2500px) PNG (1500px) PNG (500px) PNG (300px) PNG (100px)

Bobla

Blå
PDF (vektorbasert) PNG (2500px) PNG (1500px) PNG (500px) PNG (300px) PNG (100px)
Hvit
PDF (vektorbasert) PNG (2500px) PNG (1500px) PNG (500px) PNG (300px) PNG (100px)