Skrifter

UKM benytter primært skrifttypen «ITC Avant Garde». Skal du lage grafiske elementer selv, kan du benytte følgende 2 skrifttyper:
Overskrifter:
Skrives med Avant Garde Bold, og alltid i store bokstaver.
Brødtekst:
Som alternativ til Avant Garde Regular kan Helvetica benyttes til brødtekst.

Farger

BLÅ
RGB: 0, 0, 76
HEX: #00004c
CMYK: 74, 69, 37, 40
GUL
RGB: 255, 240, 86
HEX: #fff056
CMYK: 2, 1, 78, 0
ROSA
RGB: 255, 18, 139
HEX: #ff128b
CMYK: 0, 92, 12, 0
GRØNN
RGB: 0, 255, 137
HEX: #00ff89
CMYK: 84, 0, 72, 0

Gradient

Disse tre primær-gradientene kan også gjerne brukes. Disse går fra solid til solid, med skjæringspunkt midt på (50%).
Hvis du benytter 2 gradienter med gul, pass på at gul-fargen er på hver sin ytterside, slik at det ikke blir veldig gult på én side (se plakat-bølgene for eksempel).

RGB: 255, 240, 86
HEX: #fff056
CMYK: 2, 1, 78, 0
RGB: 255, 18, 139
HEX: #ff128b
CMYK: 0, 92, 12, 0
RGB: 0, 255, 137
HEX: #00ff89
CMYK: 84, 0, 72, 0
RGB: 255, 240, 86
HEX: #fff056
CMYK: 2, 1, 78, 0
RGB: 0, 0, 76
HEX: #00004c
CMYK: 74, 69, 37, 40
RGB: 107, 189, 249
HEX: #6bbdf9
CMYK: 60, 8, 0, 0