Musikk demper angst, dans forebygger sykdom. En studie gjort av italienske forskere hevder til og med at et vakkert maleri kan ha samme smertedempende effekt som (smertestillende) medisiner. Og det er musikk i våre ører.

Kunst gjør oss friskere

Vi har opplevd det mange ganger, at ungdom som har følt seg utenfor, har funnet sine venner i kulturen. Ungdom som har hatt psykiske problemer, har latt følelsene komme ut gjennom kunsten. Ungdom med fysiske skader har danset seg friske. Og ikke minst – samholdet som tar bort ensomheten. For oss i UKM er ikke dette noe nytt. Og nå sier forskning det samme – opplevelser med kunst og musikk gjør oss friskere!

WHOs rapport

11. November 2019 lanserte WHO en rapport om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse. Denne rapporten sier at kultur forebygger både fysiske og psykiske plager. Kultur kan også behandle allerede oppståtte vansker, kommer det fram i rapporten.
Her har vi trukket ut noen av punktene i rapporten:

  • Musikk reduserer angst, depresjon og aggresjon
  • Deltakelse i musikkprogram øker skoleoppmøte, selvtillit og kulturell empati
  • Sosialisering gjennom sang skjer fortere enn gjennom annen type lek
  • Kunst reduserer ensomhet og sosial isolasjon, spesielt hos folk som bor i distriktet/på bygda
  • Gruppeaktiviteter med musikk og kunst skaper samarbeid og inkludering på tvers av kulturer
  • Engasjement i kulturlivet kan føre til større prososial atferd innenfor lokalsamfunnet, inkludert frivillig arbeid
  • Kunst danner en bro mellom ulike grupper, for eksempel barn og voksne med og uten funksjonshemninger, politi og tidligere lovbrytere, barn og voksne på tvers av forskjellige generasjoner
  • Kunst gjør konfliktløsning lettere ved at man utvikler kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter, som empati, tillit, sosialt engasjement og samarbeid

Hele rapporten kan leses her