Hva er UKM?

UKM er en arena der ungdom møter ungdom, der kultur utveksles, uten konkurranse, men med tanker om utvikling, læring og samhold. Kort sagt; UKM skal være Norges viktigste kulturelle møteplass for unge.

En arena for alle

Ett av målene med UKM er at det skal være en arena for alle, uansett hvor man kommer fra og hvilke kulturinteresser man har. Mulighetene til å drive med kultur skal ikke bestemmes ut fra verken geografi eller demografi.

UKM på lokalt plan

UKM skal bidra til at ung kultur får en større plass i lokalsamfunnet. Dette gjøres gjennom lokale mønstringer og andre tiltak knyttet opp mot UKM. Disse tiltakene kan for eksempel være workshops, samarbeid med lokale festivaler, og andre arrangementer gjennom året.
Det er kommunen/bydelen som står ansvarlig for gjennomføringen. Likevel organiseres det ulikt i de forskjellige kommunene. Noen steder arrangeres UKM i samarbeid med frivillige organisasjoner, mens andre legger større vekt på medvirkning fra ungdommene.Les mer om lokale mønstringer her

Ingen konkurranse

UKM er ikke ment som en konkurranse, men ungdommene kan likevel gå videre i et system på tre nivåer – lokalmønstring om vinteren, fylkesmønstring om våren og til slutt den nasjonale UKM-festivalen i juni.

Tester ulike ting

UKM er et sted der ungdommene får testet ulike veier. Vi er ikke en talentkonkurranse, og heller ikke bare en visningsarena. Mange deltar med ulike former for musikk, men UKM handler også om dans, visuell kunst, teater, litteratur, film, design, akrobatikk, matlagingskunst og ulike former for ung delaktighet, som arrangør, fotograf, konferansier eller tekniker. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser.
Mange av våre ungdommer melder seg på med én ting, og ender opp med å melde seg på med noe helt annet neste gang. Vi mener det er viktig å gi ungdom denne friheten til å møtes, inspireres og oppdage nye sider av seg selv og andre.

Møter andre fra samme fylke

Etter lokalmønstringene er gjennomført, arrangerer fylkene en mønstring der ungdommer fra samme fylke møtes. Hvert fylke har en fylkeskontakt som er ansvarlig for å gjennomføre fylkesmønstringen, i samarbeid med bl.a. ungdommene i Unge arrangører.
Fylkene kan også ha andre arrangementer knyttet opp mot UKM i løpet av året. Dette varierer fra fylke til fylke, og fra år til år.

Den årlige UKM-festivalen

Hvert år kommer mellom 500 og 600 ungdommer fra hele landet på den årlige, nasjonale UKM-festivalen. Her møtes de for å dele kulturopplevelser, med alt fra sceneopptredener til arrangørvirksomhet, medieproduksjon, litteratur og kunst. Les mer om UKM-festivalen her.
I en tid proppfull av talentkonkurranser, er det viktig for oss å tydeliggjøre at UKM ikke er en konkurranse eller en talentfabrikk.  Det kan du lese mer om her.
UKM Norge har ansvar for tilrettelegging og utvikling av UKM på nasjonalt plan. Les mer om UKM Norge her.

Hva UKM er:

  • Et sted der ungdom møter andre ungdom
  • Et sted der de får opptre foran andre
  • Et sted de de lærer om hvordan bransjen fungerer
  • Et sted de lærer om det å sett opp en konsert og en kunstutstilling
  • Et sted de lærer om kulturbransjen på en helt annen måte enn andre steder

Hva UKM ikke er:

  • Et sted ungdom lærer å spille
  • Et sted ungdom får personlig undervisning, sånn som på en kulturskole
  • En talentkonkurranse
  • Kun en visningsarena