Dagens unge skal inn i jobber som ennå ikke finnes. Kanskje må de skape sin egen arbeidsplass. På UKM lærer de ferdighetene de trenger for å klare nettopp det.

Utvikling i superspeed

Er du en influencer? En Youtuber? Eller har du skrevet etter varer på postordre og ringt hjem fra en telefonkiosk? Det er ikke mange år som skiller, men det er to helt forskjellige verdener. Bare på dette året har hele verden vært i endring, alt har blitt snudd på hodet. Og denne endringen skjer fort. Fortere enn de fleste klarer å få med seg. Hvordan ser verden ut om ett år? Om 10? Hvordan blir det for ungdommene som skal ut i jobb, de som skal drive samfunnet videre?

Utdatert, rett etter studiet

For ungdommene som vokser opp i dag, er framtida åpen. De vet ikke hva som vil skje. Kanskje utdanner de seg til yrker som ikke finnes når de er ferdige med utdanningen. Eller enda verre, de går ut med en universitetsgrad og likevel ikke har den kunnskapen de trenger for å få en jobb. Ungdom må på mange måter være med på å forme sin egen framtid, skape sine egne jobber. På UKM lærer de mange av ferdighetene de trenger for å gjøre akkurat dette.

Født inn i det digitale racet

På UKM har ungdommene er arena for å lære de ferdighetene de trenger for å skape sin egen framtid. Ungdommene som er med på UKM har vokst opp med mobiltelefoner, med ny teknologi. De har fulgt med, vært med på utviklinga. Og det er de som skal drive den videre. UKM sin filosofi er enkel – la ung kultur møtes. Gjennom kulturen, gjennom samspill med andre, vil nye ideer oppstå. På UKM møter de ungdom med samme interesser. De møter ungdom med nye ideer. De møter likesinnede de kan sparre med. UKM er stedet de kan lære av hverandre og med hverandre.
Og det aller fineste, er at alle som deltar på UKM, er på samme lag. Det er ingen som konkurrerer mot hverandre.