UKM Norge søker festivalutviklere

Er du kreativ, uredd, og glad i å skape gode opplevelser for andre?

UKM Norge søker deg som er mellom 18-23 år, og som ønsker å være med og utvikle den nasjonale UKM-festivalen i årene fremover. Vi ønsker noen som kan være med å bidra med tanker, ideer og meninger om hvordan vi kan skape den beste festivalopplevelsen.

Vi trenger deg som tør å lede andre, og som gjør andre bedre. Vi søker tre personer til følgende roller:

Arenautvikler
Jobbe med å skape festivalfølelse på arena for aktiviteter, forestillinger og workshops på dagtid. Ikke krav om erfaring fra UKM.

Informasjonsutvikler
Være med å utvikle hvordan UKM formidler informasjon til deltakere på best mulig måte. Fordel med erfaring fra UKM Media, da det blir tett samarbeid med UKM Media rundt informasjonsflyt.

Arrangørutvikler
Jobbe med å tilrettelegge for en gruppe på 20-25 unge arrangører fra hele landet. Fordel med bakgrunn som ung arrangør i UKM.

Du blir med på fire samlinger for planlegging og idéutvikling, 12.-13. oktober, 8.-10. februar, 5.-7. april og 24.-26. mai (planleggingshelg med unge arrangører). I tillegg til dette vil du være med på å gjennomføre deler av den nasjonale UKM-festivalen i samarbeid med festivalleder i perioden 19.-30. juni (ca).
Det må påregnes individuelt arbeid utenom samlingene.

Vi kan tilby opplæring, oppfølging og opplevelser innenfor ditt fagområdet, et moderat honorar og erfaring med å planlegge og gjennomføre et større festivalarrangement.

Først og fremst vil vi jobbe frem mot UKM-festivalen 2019. Engasjementet har mulighet for forlengelse frem mot UKM-festivalen i 2020, som da skal foregå på Hove i Arendal.

Mer info finner du her:
Hva er UKM?
Hva er den nasjonale UKM-festivalen?

Søknad sendes eli@ukm.no innen 16.september.
Dersom du har spørsmål kan du også sende dette til Eli, men fram til 7. september er hun involvert i en annen festival, så du vil få svar tidligst mandag 10. september.