BorderArt by UKM Online Camp 2021

Vil du lære mer om arrangørskap og samtidig være med å skape en kreativ møteplass for kunst/sløyd for andre unge?

Akkurat nå søker vi unge fra hele Norge og Sverige mellom 13 og 25 år som vil være en del av ledergruppen for den internasjonale digitale campen: BorderArt by UKM.
Ta sjansen og søk i dag!

Klikk her for å søke: Søknadsskjema Ledergruppen

Søknadsfrist senest 9. juni.

Du behøver ikke å ha arrangert noe eller ha vært med på UKM tidligere for å søke deg til ledergruppen.

BorderArt by UKM Online Camp, hva er det?
BorderArt by UKM Online Camp er en digital møteplass for kunst og sløyd – for, av og med unge i alderen 13-25 år. Campen er et samarbeid mellom UKM Norge og UKM Sverige og kommer derfor til å gjennomføres på både norsk og svensk.  

Campen arrangeres etter UKMs verdigrunnlag ved å skape muligheter for unge til å teste ut nye kunstformer, bli inspirert, møtes digitalt med andre ungdom og ikke minst: For å ha det gøy.

Ledergruppens oppdrag
Ledergruppen kommer til å bestå av 12 personer mellom 13 og 25 år – seks fra Sverige og seks fra Norge. Sammen skal dere planlegge, gjennomføre og evaluere campen. 

Felles oppdrag for ledergruppen:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere BorderArt by UKM Online Camp 2021.
 • Skape et digitalt opplegg for campen som passer for unge i alderen 13 – 25 år med Discord som utgangspunkt.
 • Lage et program og opplegg for hele campen.
 • Planlegge og booke programinnhold – f.eks workshops/forelesning/Q&A m.m.
 • Planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter – f.eks Kahoot, kunstutstilling, gaming m.m.
 • Lage markedsføringsmateriale og plan for informasjon på sosiale medier og hjemmeside. 
 • Ansvar for vertskapet. Sørge for at alle på campen føler seg trygge, inkludert og sett. 
  Organisere dere og deres arbeid, sette dere et mål for hva ledergruppen skal oppnå.
  Ledergruppen har med seg ulike støttefunksjoner i sitt arbeid:
 • Ledergruppen planlegger og gjennomfører campen med støtte fra en prosjektleder, 3 mentorer og en koordinator fra markedsføring/mediagruppen.
 • Prosjektlederen og mentorene har ansvaret for å drive frem prosessen, lede og planlegge ledergruppemøtene, samt å ha hovedansvaret for økonomien.  
 • Prosjektlederen og mentorene har støtte av en Stab som består av personer som jobber med UKM i Norge og Sverige.

Ledergruppens ansvarsområder
I ledergruppen vil ansvaret fordeles på tre forskjellige områder:

Discordgruppen  (Server & Cyber Security)

Fire personer – to fra Norge og to fra Sverige

Campen arrangeres med Discord som hovedplattform. Discordgruppen har ansvar for å bygge opp serveren til campen, opprette kanaler og utforme serveren og det digitale opplegget som de tror passer målgruppen. For å skape et trygt og imøtekommende arrangement vil noen i gruppen ha et særskilt ansvar for å bygge opp den digitale sikkerheten på campen – Cyber Security. Det innebærer bl.a. å moderere kanaler, samt ta inn flere moderatorer ved behov og samordne disse.
Alle i gruppen har god kjennskap til Discord og/eller andre digitale plattformer og jobber sammen for å få en trygg digital møteplass som er enkel å navigere.

Markedsføringsgruppen / BorderArt media (Sosiale medier, markedsføring, dokumentasjon)

Fire personer – to fra Norge og en fra Sverige

Alle arrangement trenger markedsføring for at det skal komme besøkende. Det er dette denne gruppen vil ha ansvar for dette. Sammen skal de lage en markedsføringsplan, presseskriv og tekst – både på norsk og svensk – til sosiale medier.
De har også ansvar for å dokumentere campen, både prosessen før og under selve campen, samt lage en aftermovie.
Hovedansvar fordeles innad i gruppen. 

Programgruppen (Workshop & Sosiale aktiviteter)

Fire personer – to fra Norge og to fra Sverige

BorderArt åpner opp muligheter for å teste nye ting innen kunst og sløyd. To i gruppen har som hovedoppgave å planlegge og booke de programpunkter som skal ha eget rom under campen. Det kan for eksempel være workshops/foredrag/Q&A m.m. BorderArt er også en møteplass. To i gruppen har derfor hovedansvar for sosiale aktiviteter og sørger for at deltakerne på campen får mulighet til å prate med hverandre og møtes under enkle og morsomme former under campen. De planlegger ulike digitale aktiviteter som deltakerne kan delta i – kanskje en Kahoot, et kunstgalleri, gaming, chillzone, danceoke eller noe helt annet. Sammen skal gruppen lage programmet for campen.

Møter
For å kunne være med i ledergruppen behøver du å kunne delta på alle de planlagte møtene.

Oppstartsmøte: 14/6 (Digitalt)
Heldagsmøte: 22/7 (Digitalt)
Helgesamling: 14-15/8 (Fysisk om mulig)
Statusmøte: 31/8 (Digitalt)
Heldagsmøte: 12/9 (Digitalt)
Statusmøte: 21/9 (Digitalt)
Helgesamling: 9-10/10 (Fysisk om mulig)
Statusmøte: 21/10 (Digitalt)
Camp: uke 44 eller 45 (Discord/Digital)
Evalueringsmøte: December (Fysisk om mulig)

Mellom møtene jobber dere selvstendig med veiledning av mentorene. Skulle dere ha behov for flere møter booker dere dem selv. 

Alle heldags- og helgesamlinger vil ha en en agenda. Alle har mulighet til å påvirke planleggingen for helgene og skal ha sin plass på agendaen til sine områder. De helgene som vi eventuelt kan møtes fysisk vil innebære overnatting. Alle måltider, reiser, opphold (ved behov), programinnhold og lokale betales av UKM. 

Merk: Arbeidet i ledergruppen er frivillig. Til gjengjeld for ditt arbeid vil du opparbeide deg høy kompetanse innen arrangørskap, du vil få mulighet til å bredde ditt nettverk, møte nye mennesker med samme interesser, samt få verdifulle kontakter og erfaringer du kan tilføye din CV.

Forventninger
Det som forventes av deg som medlem i Ledergruppen er:

 • Være en aktiv deltaker i Ledergruppen.
 • Delta på alle ledergruppehelger, fysiske og digitale møter. Obligatorisk.
 • Arbeide selvstendig mellom ledergruppehelgen med de oppgavene man har.
 • Følge Ledergruppens deadlines og mål.
 • Be om hjelp, man trenger ikke bære byrden selv – tør å spørre!
 • Hjelp hverandre – sammen lager vi campen.
 • Tør å gi og ta feedback.

Du kan forvente deg dette når du er med i ledergruppen:

 • Læring
 • Gøy
 • Arbeide i grupper – prosess.
 • Prosjektarbeid
 • Lederskap
 • Intensivt
 • Krevende
 • Få mot til å gjøre det du ikke kan
 • Mange nye erfaringer
 • CV etter gjennomført arbeid

Spørsmål?
Kontakt Ann Kristin Andersen
UKM Viken/Norge, annande@viken.no
+47 957 20 388