Regjeringen innfrir, i hvert fall på papiret.

Endelig er regjeringens visjoner for barn og unges kulturelle framtid her. På papiret ser det riktig bra ut; innspill fra over tusen barn og unge har blitt hørt, lest og oppfattet.

Samordning, forenkling, digitalisering og ikke minst medbestemmelse går som en rød tråd gjennom den nye Stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, som tar de unges perspektiv.

Lanseringen av meldingen avstedkom ikke akkurat furore i media. At det er historiens første Stortingsmelding om feltet er heldigvis i seg selv et viktig signal. Kultur av, med og for unge får med dette den politiske anerkjennelsen det fortjener. Ikke bare som forberedelse til voksenlivet eller kun som et virkemiddel i forebyggende arbeid, men som et selvstendig og viktig område i kraft av seg selv.

Når meldingen behandles i Stortinget og deretter omsettes i relevant, solid og spennende praksis, det er først da vi får se om båten bærer. Er det politisk vilje til å følge opp fagre ord med penger? Det må vi selvfølgelig minne politikerne på fram mot valget og neste statsbudsjett.

Klarer kulturfeltet å omstille seg og omfavne nye uttrykk og aktiviteter som ligger utenfor det vi godt voksne er vant til å definere som kultur?

– Torstein Siegel, daglig leder i UKM Norge

Like viktig som politisk vilje er spørsmålet om byråkrati og organisasjoner evner å samarbeide om nye framtidsretta tiltak. Regjeringen har angitt en retning, men er feltet villig til å ta jobben? Her ligger det utfordringer vi alle må ta ansvar for å løse.

Svakheten ved meldingen er at den inneholder veldig få konkrete tiltak innimellom de blomstrende formuleringene. Initiativ og implementering overlates til lokale prioriteringer. Meldingen gir i det hele tatt lite motstand, det er få som er imot at barn og unge har det bra for å si det sånn, og når alt er fred og fordragelighet blir det sjelden mye utvikling.

Heldigvis i gang

UKM og gode samarbeidspartnere er heldigvis allerede i gang med relevante prosjekter som nevnes i meldingen, og trekker i riktig retning. Her settes det nå ekstra fart med friske innovasjonsmidler.

Eksempler på dette er prosjektene Koordinert Kommunalt Kulturarbeid (KK), Kompetansesenter for e-sport og datakultur (KRED), Discordsatsingen «Ung Kultur Norge», og møteplass datakultur.