10 millioner til UKM i APs alternative statsbudsjett

I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett for 2017.

Budsjettet blåser nytt liv i kulturløftet, og blant mange andre kultursatsinger finner vi også et forslag om å styrke UKM med 10 millioner. Forslaget kommer etter god dialog mellom APs kulturpolitikere og UKM-nettverket om at det bl.a. trengs en kraftig styrking av lokale stimuleringsmidler.

Det er som kjent ikke lagt inn noen økning til UKM fra regjeringen, og heller ikke i de alternative budsjettene til KrF eller Venstre. UKM Norge har imidlertid fått signaler om at det er mye «goodwill» for UKM også i mange av de andre partigruppene. Det bør derfor være mulig å få flertall for en styrking av UKM som del av komiteforhandlingene.

Fra et UKM-perspektiv er det nå viktig at hele nettverket og alle våre støttespillere bruker sine kontakter i det politiske miljøet for å støtte satsingen i APs budsjettalternativ.

Det blir spennende å følge budsjettprosessen i Stortinget og forhandlingene mellom partigruppene framover. Det er ikke utenkelig at AP kan få gjennomslag for deler av sitt budsjett dersom regjeringen ikke får den nødvendige støtten fra sentrumspartiene.

Du kan finne hele budsjettet her