Ung respons: Hva synes barn og ungdom om kunst?

For første gang kan barn og ungdom selv søke om penger fra Kulturrådet til prosjekter.

Med prosjektet Ung respons ønsker Kulturrådet å inspirere unge mellom 6 og 19 år til å uttrykke hva de mener om kunst ved å lage noe selv. De kan for eksempel en film, en utstilling eller en forestilling. Ungresp

– Kulturrådet har flere ordninger om kunst og kultur som er rettet mot barn og unge. De er viktige og nødvendige for barnas personlige utvikling, men også for å få fram talent og egenskaper. Men hva opplever og tenker de selv om kunst? Nå er det på tide vi får høre hva de unge selv mener om kunsten, sier Rolf Engelsen, prosjektleder for Kunstløftet i Kulturrådet.

Ungrespons
Pilotprosjektet Ung respons ble lanseret 10. mars med plakater på skoler, kulturskoler, SFO og fritidsklubber over hele landet. Søknadsfrist er 7. april 2014. Videoer med kommentatorene Asbjørn Myhre og Martin Lund fra TV-serien Kampen på NRK Super er lagt ut på nettsiden ungrespons.no og på sosiale medier. Det blir også mulighet for unge å delta i Ung respons via Instagram helt frem til søknadsfristen.

Unges opplevelser like betydelige som de voksnes
Faglig utvalg for barne- og ungdomskultur tildelte i fjor midler til tiltaket Ung respons. Det er Kulturrådets utviklingsprosjekt Kunstløftet som står bak tiltaket Ung respons. Målet for Kunstløftet er å bidra til økt interesse, kvalitet og anerkjennelse av kunst for de unge.

– De siste 10-15 årene har stadig flere barn og unge fått oppleve kunst i ulike former og format, særlig gjennom Den kulturelle skolesekken og de kommunale kulturskolene. Det er på tide å høre hva de unge mener om blant annet dette tilbudet. Dagens unge er framtidens publikummere. I andre sammenhenger kan unge oppfattes som ukritiske konsumenter.Unge må gjøres fortrolige med at deres egen opplevelse og deres kritiske og kreative opplevelser på kunst er like betydelig som voksnes, sier Rolf Engelsen i Kulturrådet.

Mer info:
https://www.facebook.com/ungrespons

http://www.ungrespons.no