Vellykket «familetreff» for DKS, UKM og Kulturskole

19. og 20.

19. og 20. september møttes fylkesnettverkene i den kulturelle skolesekken, UKM og Norsk kulturskoleråd til konferansen «Felles barn, felles ansvar» i Larvik. Med bakgrunn i den nasjonale intensjonsavtalen fra 2010 har de tre ordningene vært i jevnlig dialog, men dette var første gang alle fylkesleddene hadde anledning til å sette seg ned sammen og arbeide med ideutvikling.

Det ble arbeidet en god del i grupper som var organisert geografisk, men på tvers av de tre ordningene, noe som forhpåpentligvis vil bidra til at det er lettere å samarbeide regionalt framover. Det var satt opp en pris på kr 30.000,- til det beste prosjektforslaget, og denne prisen gikk til Oppland og Hedmark sitt prosjekt «Kulturbrua» som skal realiseres på Mjøsbrua i 2014 med barn og ungdom fra begge fylker.

 

 

Det var en rekke gode og viktige innlegg på konferansen, bl.a. var det svært interessant å høre Sidsel Hommersand fra Barneombudet forklare hvilke rammer FNs barnekonvensjon legger for barns rettigheter til kulturopplevelser og deltakelse i kultur.

 

 

Det er bred enighet om at vi fortsatt må dyrke og verne om egenarten til de tre ulike ordningene, men med utgangspunkt i at målgruppen for vårt arbeid er de samme unge menneskene skal vi framover i enda større grad koordinere kreftene og «gjør hverandre gode» slik at barn og unge får et best mulig tilbud.

Det ble satt ned en samarbeidsgruppe som skal ha jevnlige møter framover. Denne består av de administrative lederne i de tre ordningene samt leder for nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen(KKS)

Programmet for konferansen finner du her!

Samarbeidsgruppen består av Torstein Siegel (UKM), Kirsti Saxi (KKS), Inger-Anne Westby (NKR) og Vera Micaelsen (DKS).