Fem foregangsfylker har signert avtale med UKM Norge

UKM Norge arbeider i samarbeid med fylkeskultursjefkollegiet for å styrke forankringen av UKM på alle nivå. For første gang er det utarbeidet en skriftlig avtale mellom UKM Norge og den enkelte fylkeskommune. Avtalen skal sikre at både kommuner og fylker har fokus

UKM Norge arbeider i samarbeid med fylkeskultursjefkollegiet for å styrke forankringen av UKM på alle nivå.

For første gang er det utarbeidet en skriftlig avtale mellom UKM Norge og den enkelte fylkeskommune.

Avtalen skal sikre at både kommuner og fylker har fokus på kvalitetsutvikling i UKM.  Ved inngangen til 2012 hadde fem fylkeskommuner behandlet og signert samarbeidsavtalen. Dette er Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestfold og Østfold.

Gjennom  avtalen forplikter fylkeskommunene seg til å sette utvikling av UKM i fylket på dagsorden og å ha fokus på strategier, møteplasser og ordninger som bidrar til å stimulere og synliggjøre ungdommens kulturuttrykk i fylket. Videre signaliserer avtalen at dette er et fylke som ønsker å gå foran i arbeidet med å koordinere og hente ut synergieffekter av de tre offentlig finansierte satsingene på barne- og ungdomskultur; DKS, Kulturskoler og UKM.

UKM Norge arbeider videre med flere fylkeskommuner, og ambisjonen er å få på plass avtaler med ytterligere 8-10 fylkeskommuner i løpet av året. I disse dager behandles avtalen i Vest-Agder fylkeskommune, som allerede har skriftlige avtaler med sine kommuner, og dermed ligger først i løypa når det gjelder å skriftliggjøre denne ambisjonen helt ut i kommunene.