UKM med gjennomslag for nordområdesatsing

Gleden var stor i den norske delegasjonen når statsekretær Lubna Fjell offentliggjorde at kulturdepartementet har avsatt en halv million...

Gleden var stor i den norske delegasjonen når statsekretær Lubna Fjell offentliggjorde at kulturdepartementet har avsatt en halv million til oppstart av ukm-prosjektet  ”Arctic Young Art Connection”. Dette er et stort skritt framover for UKM`s internasjonale strategi.

Det første Norsk – Russiske Kulturforum ble arrangert i Arkhangelsk 18.- 22. september. Tilstede på kulturforumet var 138 deltakere fra både det norske og det russiske kulturdepartementet. I spissen for den norske delegasjonen var statssekretær Lubna Fjell og i spissen for den russiske delegasjonen var den russiske visekulturminister Ekaterina Selezniova. UKM spilte en aktiv rolle i kulturforumet der fylkeskontakt Odd-Halvdan Jakobsen i plenum presenterte prosjektskissen for ungdomssamarbeid i nordområdet – ”Arctic Young Art Connection”.

UKM i Troms har arbeidet i to år med å etablere nordområdesatsingem basert på ungdomskultur. Dette arbeidet har ligget på vent i kulturdepartementet i noen måneder, men ble aktualisert i forbindelse med det norsk-russiske møtet i Arkangelsk. Allerede før møtet hadde kulturdepartementet signalisert at det så lyst ut med tanke på å realisere et ungdomskulturelt samarbeid.

I innlegget på kulturforumet understreket Odd-Halvdan Jakobsen betydningen av ungdom som målgruppe for et folk- til folk samarbeid. Ungdom har en fantastisk evne til kommunikasjon og tar i bruk moderne medier som gir stor spredningseffekt. Jakobsen hevdet også i sitt innlegg at vi som voksne kulturledere har stor mulighet til å utvikle ”a cooperativ mind” hos våre unge utøvere. Dette kan skape nye farger og nye toner i et samarbeid med grensesprengende muligheter.

Satsingen i Nord vil bli ledet av ukm-kontoret i Troms og i første omgang omfatte de tre nordlige fylkene. Vi skal i løpet av høsten etablere et samarbeid med utvalgte regioner i nord-vest Russland. Både Murmansk, Arkangelsk og Petrozavodsk kan være mulige samarbeidsparter. I løpet av høsten vil det konkrete innholdet være på plass. I første omgang vil samarbeidet omhandle relasjonen mellom Nord-Norge og Russland. I neste omgang kan det bli aktuelt å trekke med Finland og Sverige i dette arbeidet.

Dette prosjektet har allerede bidratt til større bevissthet angående UKM på politisk nivå og dermed også et sterkere samarbeid med kulturdepartementet.

For UKM blir det viktig å prioritere dette arbeidet og skape en ungdomskulturell suksesshistorie. Dette blir en utfordring både på regionsplan og på nasjonalt nivå.