Sammen med Sarpsborg kommune, Kulturtanken og Viken fylkeskommune, har UKM et kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur. Her bruker vi ungdomsmedvirkning for å kartlegge hvordan det offentlig bør involvere seg, og til å arrangere digitale og fysiske arrangementer, både lokalt og i hele landet. Med bakgrunn i de erfaringene vi høster, vil vi bidra til å skape flere arenaer og møteplasser for ungdom som driver e-sport og datakultur, og møte ungdommene der de bor.