UKM og UNGDOM OG FRITID skal sammen styrke ungdomskulturen!

Samarbeidsavtalen er signert - bruk den aktivt lokalt!

Fritidsklubber/ungdomskulturhus og UKM er to tiltak som bidrar positivt i barn-og unges oppvekstmiljø. Det er ønskelig med lokalsamfunn hvor begge tilbud fungerer godt. Helhetstenkning og sammenheng mellom tilbudene vil gi enda større gevinst.

Svært mange lokale UKM arrangeres på en innovativ og ungdomsstyrt måte av fritidsklubber og ungdomskulturhus og er en helårsarena som trengs lokalt for at ungdom skal øve og oppleve mestring. UKM er på sin side en aktivitet som klubbene jobber opp mot gjennom året og som gir ungdom sterke kulturmøter.

UNGDOM OG FRITID (UOF) er paraplyorganisasjonen for kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber og ungdomshus i Norge. UoF representerer over 600 ungdomskulturhus, musikkverksteder, rockefabrikker, mediesentre, aktivitetssentre, ungdomskafeer og fritidsklubber som utgjør en lokale helårsarena for øving og visning av ung kultur.

FRITIDSKLUBBENE er ifølge Ungdata den nest største fritidsarenaen for barn og unge, og er den kulturarenaen med laveste terskel for å delta. De fleste klubber og ungdomshus jobber med unge arrangører hele året, og sitter på kompetanse om prosjektplanlegging, rigg, teknikk og studioproduksjon. Disse fritidstilbudene kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser, og her finnes alt fra foto, film, dans, musikk og grafiske kunstformer til aktiviteter som skating og parkour.

80 % av fritidsklubbene i Norge har tilbud innenfor musikk, sang eller teater. 50 % av klubbene arrangerer lokale UKM, og 70 % samarbeider med UKM.

UKM Norge oppfordrer nettverket til å bruke avtalen aktivt!

Klikk her

 

 

 

 

 

Foto: Torleif Klungeland ved Samsen Kulturhus/UKM Kristiansand