Vil du være med å bygge opp UKM Media?

UKM Norge søker medarbeidere til 2 prosjektstillinger i UKM Media.

Kontorsted: Nydalen, Oslo
Varighet: 12 måneder med mulighet for forlengelse. Oppstart snarest.
Lønn: Etter avtale
Liker begge? Stillingene kan kombineres til én 100%-stilling

Søknadsfrist: Søndag 5. februar kl 23:59

 

Der dagens mediebilde i stor grad drives av klikktelling og annonseinntekter ønsker vi å engasjere ungdom til kulturutveksling gjennom ærlig historiefortelling. Av ungdom, for ungdom.

UKM Media består av unge innholdsskapere i alle deler av landet. Gjennom å organisere disse stemmene ønsker vi å synliggjøre og styrke ungdomskulturen.

Gjennom hele året skal vi produsere innhold om ungdomskultur, men også ivareta dekning av UKM-arrangementer. UKM Media drifter UKM.no, 19 fylkessider og sosiale medier.

UKM Norge har 4 ansatte på hovedkontoret i Trondheim og 2 i UKM Media-avdelingen i Oslo. Vi kan by på et ungt, dynamisk og spennende kontormiljø samlokalisert med Nordic Screens.

UKM Media har som oppdrag å skaffe til veie ny kunnskap om ungdomskulturen.

Krav til utdanning og erfaring

Relevant utdanning og/eller erfaring innen mediefag, kommunikasjon og ungdomsarbeid. God kjennskap til UKM er en fordel.

 

Stilling 1: Prosjektmedarbeider regionbygging og innholdsproduksjon (60%)

Vi søker deg som er gira, selvstendig og blir motivert av å snakke med ungdom. Du må i dialog med ungdom oppfattes som troverdig, og vil bli en sentral person i vårt nettverk av unge innholdsskapere. Vi søker deg som tør å utfordre oss.

Vi skal utvide og styrke vårt nettverk av ungdom i alle deler av landet. Dine hovedoppgaver vil være å inspirere og motivere ungdommene, drive rekruttering, og lete etter de gode historiene.

UKM ønsker stadig å bli bedre på hvordan vi bygger relasjoner og snakker godt med ungdom. Vi vil derfor at du er en person som er bevisst på hvorfor du gjør det du gjør, og at du kan formidle dette.

Jobben løses i hovedsak fra kontorpulten, men da vi jobber med skoleungdom og studenter kan ikke alt løses innenfor vanlig kontortid. Det må også påregnes noe reising forbindelse med møter, arrangementer og rekruttering.

Konkretisering av arbeidsoppgaver

 • Være med på å bygge velfungerende ungdomsredaksjoner i regionene
 • Motivere, lære opp og veilede ungdommene til å produsere ekte og ærlig innhold
 • Bidra i planlegging av mindre arrangementer for rekruttering og inspirasjon
 • Dokumentere egen arbeidsmetodikk (hvorfor du gjør som du gjør)
 • Bidra i den daglige utviklingen av UKM Media

 

Stilling 2: Prosjektmedarbeider innholdsproduksjon og support (40%)

Du vil inngå i støtteapparatet for innholdsproduksjon. Dette innebærer å hjelpe deltakere med rettskriving, deadlines og publisering av innhold. Det er derfor viktig med gode norskkunnskaper og gjerne erfaring innen mediefag.

Som førstelinje på support for UKM Norges arrangørsystemer trenger du ikke stor teknisk kompetanse, men må kunne utforske og tilegne deg kunnskap om vårt arrangørsystem i WordPress (du trenger ikke å kunne koding). Vi søker deg som finner glede i å gjøre fremmedes hverdag enklere.

De som kontakter support vil gjerne ha rask hjelp og du må regne med å jobbe noen timer stort sett hver dag. De fleste supporthenvendelser kommer på e-post og kan løses der du er. For å bygge et godt arbeidsmiljø ønsker vi å se deg på kontoret noen timer hver uke, og er innstilt på å finne en løsning som passer deg.

Konkretisering av arbeidsoppgaver

 • Veilede UKM Media-ungdommer til publisering av saker i WordPress
 • Bidra i den daglige utviklingen av UKM Media
 • Svare på supporthenvendelser på e-post og telefon, herunder:
  • Veiledning av lokal- og fylkeskontakter i nettsystemene
  • Hjelp til påmelding for gamle og nye deltakere
  • Svare eksterne aktører på spørsmål om UKM både nasjonalt og lokalt

 

Send søknad

Søknad med CV sendes til jobb@ukmmedia.no. Husk å angi om du søker på stilling 1, 2, eller begge.

 

Spørsmål?

Mer info

Arbeidsmål for UKM Media 2017

Prosjektbeskrivelse UKM Media

Historisk info om UKM

Kontakt

Marius Mandal, prosjektleder
marius@ukm.no | 928 37 360