UKM Vest-Agder får 250 000 kr fra Sparebankstiftelsen!

Målet er å nå mange ungdommer i hele fylket.

Politikerne i Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder, gjorde for noen år siden ett vedtak om at UKM gjerne kunne samarbeide med næringslivet, og ta imot sponsormidler. I ett lite fylke som Vest-Agder, kan det lett samarbeides på tvers av kommunegrenser, og få med mange unge på ulike aktiviteter.

Sparebankstiftelsen er med på å gi tilbake til lokalsamfunn, og særlig prosjekter som kommer barn og unge til gode, og hadde virkelig sett på hva Ungdommens Kulturmønstring stor for, og om Vest-Agder var interessert i ett samarbeid. Derfor har de nå gitt 250 000 kr til UKM Vest-Agder, fordelt på 2016 og 2017.

UKM Vest-Agder kune lett finne gode prosjekter til pengene. Målet er å nå mange ungdommer i hele fylket, innenfor kjerneområdene i UKM; dans, teater og musikk, fortrinnsvis band. Noen penger blir også satt av til UKM turnè med besøk i skolene, til tiltak for å få mer kunst og opplæring i montering av utstillinger, og muligens støtte for å lage en mal for arbeidet i en nettredaksjon.

På bildet vises fornøyde mottakere av støtten fra SR Bank, fra venstre: Øyvind Nyvoll fra Vest-Agder Musikkråd, Inga Lauvdal fylkeskontakt for UKM Vest-Agder, og Atle Håland, teaterkontakt i fylket.