UKM Troms tar over kulturhus!

Nye Ørneheimen skal oppgraderes for milioner til workshop-senter for ungdomskultur

FINNSNES: Daglig leder for UKM Troms, Odd-Halvdan Jakobsen tar med dette UKM-Arctic enda et skritt videre. Troms er allerede det fylket i landet med størst helårig aktivitet under paraplyen UKM, og det etableres nå et eget kultur- og workshopsenter i det gamle samfunnshuset Ørnheimen på Finnsnes.

Kulturhuset skal bli et regionsenter for ungdomskultur, og styrke både UKM og kulurskolevirksomheten i fylket. Huset skal fylles med aktivitet i regi av samarbeidende organisasjoner som Hålogaland Amatørteaterselskap og Norsk Musikkråd i tillegg til Lenvik Kulturskole og UKM-Arctic.

UKM Norge gratulerer, og ser fram til å besøke det nye senteret når oppussingen er ferdig.

Les mer om saken i Folkebladet