Strategiplan 2009-2014

Her kan du lese vår strategi- og handlingsplan for 2009-2014, oppdatert oktober 2010

UKM har siden starten i 1985, vokst enormt og bygget opp en landsomfattende virksomhet. I 2009 deltok 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en visningsarena i UKM. Fra ulike musikksjangere til dans, teater, billedkunst, foto, journalistikk, sceneteknikk, tekst og design.

Du kan lese hele strategiplanen vår i PDF-form her