UKM skal inspirere ungdom til personlig utvikling, kulturell fordypning, dedikasjon og øving

UKM (Ung Kultur Møtes) jobber for å fremme og utvikle ung kultur over hele landet. UKM finansieres av det offentlige, og eksisterer både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Les mer

Det viktigste for UKM, er å bidra til at ung kultur får større plass i lokalsamfunnet. Vi arrangerer årlige mønstringer og fylkesfestivaler, i tillegg til helårig aktivitet som turneer, workshops og andre arrangement i samarbeid med andre.

Vi tror på ungdom og deres evner, og vil at de som ønsker det kan involvere seg på alle plan. Ungdommene våre tas med i beslutninger både når det gjelder organisasjonens retning og spesifikke arrangementer.

Hos oss får ungdommene unike erfaringer de kan ta med seg videre, enten det er som artist, forfatter, produsent, journalist, filmfotograf eller leder.

UKM er et sted der ungdommene får testet ulike veier. Vi er ikke en talentkonkurranse, og heller ikke bare en visningsarena. Mange av våre ungdommer melder seg på med én ting, og ender opp med å melde seg på med noe helt annet neste gang. Vi mener det er viktig å gi ungdom denne friheten til å møtes, inspireres og oppdage nye sider av seg selv og andre.

UKM utvikler seg hele tiden i takt med samfunnet rundt oss, og streber etter å gi ungdom et kulturtilbud som stemmer med deres virkelighet. Kunst og kultur er hele tiden i endring, og det er alltid rom for ulike tolkninger. Det er derfor viktig for oss å la ungdommene selv få definere hva som er deres kultur.

Stimuleringsmidler

Uten grasrota ville ikke UKM eksistert. Hvert år søker vi ekstra midler fra Kulturdepartmentet, som går videre til lokale initiativ over hele landet.

Les mer om stimuleringsmidlene

UKM-festivalen

Helt siden 1987 har ungdom over hele landet møttes for å dele kulturopplevelser på tvers av sjangre. Mellom 500 og 600 ungdom deltar hvert år med alt fra sceneopptredener til arrangørvirksomhet, medieproduksjon, litteratur og kunst.

Les mer om UKM-festivalen

MGPjr-samarbeidet

I UKM er vi opptatt av at ungdom skal bli inspirert til å drive med kultur, også utenfor UKM. Derfor har vi flere samarbeidsprosjekter med andre kulturaktører over hele landet.

Les mer om MGPjr-samarbeidet

Historikk

Allerede i 1987 var Ungdommens Kulturmønstring (UKM) en etablert institusjon i norske fylker og kommuner. I 2015 besluttet UKM Norge å endre forklaringen fra Ungdommens Kulturmønstring til Ung Kultur Møtes. I en tid proppfull av talentkonkurranser, er det viktig for oss å tydeliggjøre UKM som noe annet enn bare en talentfabrikk.

Les mer om historien her

Organiseringen

Nasjonalt

UKM Norge har ansvar for tilrettelegging og utvikling av UKM på nasjonalt plan. Administrasjonen utarbeider informasjonsmateriell, yter tjenester til fylker og kommuner, har kontakt med kulturorganisasjoner, riksdekkende media og andre aktuelle samarbeidspartnere. UKM Norge har ansvar for internasjonale og nasjonale utviklingsprosjekter og for gjennomføring av UKM-festivalen.

Fylkene

Fylkeskontakten er ansvarlig for nettverket i sitt fylke, og sørger for at lokale arrangører får den informasjon og det materiellet de trenger for å avvikle mønstringer. Fylkeskontakten er også ansvarlig for å gjennomføre fylkesmønstringen.

Lokalt

På lokalt plan organiserers UKM på mange ulike måter. Kommunen / bydelen står sentralt i gjennomføringen av mønstringen og de tiltak som ellers er knyttet opp mot UKM. I noen kommuner arrangeres UKM i samarbeid med frivillige organisasjoner, mens andre legger større vekt på medvirknin og delaktighet fra ungdom.