Innholdet på UKM.no tilhører UKM Norge, men du kan bruke det fritt så lenge du følger noen enkle regler:

Så lenge du følger disse to reglene:

OBS: Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten.

1. Oppgi at du har hentet det fra UKM.no

Navngivelse — Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om det er gjort endringer. Du kan gjøre dette på en rimelig måte, men ikke på en måte som på noe vis indikerer at lisensgiver bifaller deg eller din bruk.

2. Bruk samme lisens

DelPåSammeVilkår — Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, må du distribuere dine bidrag under samme lisens som originalen.
Det vil si: du har ikke lov til å ta kopirett på et produkt basert på, eller som inneholder, elementer/innhold fra UKM.no

Kan du:

1. Dele som det er

Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format

2. Bearbeide slik du ønsker, og dele det

Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

Notiser

Ingen garantier er gitt. Lisensen gir deg ikke nødvendigvis alle de tillatelser som er nødvendig for din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter, sette begrensninger på hvordan du kan bruke materialet.

Respekt ved gjenbruk

Alle tekster publisert på UKM.no er publisert under ovenstående lisens. Vi ber om respekt for journalistens/fotografens meninger og ytringer, og at all gjenbruk i størst mulig grad tar hensyn til dette.

Brudd på rettigheter

Kopiering, nedlasting eller bruk i strid med UKMs rettigheter (oppsummert ovenfor) kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Deling på nett

UKM aksepterer (og oppfordrer til) bruk av pekere til UKM.no fra andre nettsteder. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via andre sosiale media.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål rettes til UKM Norge