Vilde Kamfjord, styreleder

Foto: Julie Pike

Vilde Kamfjord er forfatter, formilder og prosjektutviker, alt med det til felles at det stort sett dreier seg rundt et skjæringspunkt der barn og unge møter kunst og kultur. Hun har tidligere vært produsent for UKM regionalt og har i tillegg lang erfaring med DKS både som programansvarlig, produsent og utøver.

400 47 006 | vilde.kamfjord@me.com