Trine Oftedal, styremedlem

Trine er prosjektkoordinator for ung kunst og kultur i Møre og Romsdal fylkeskommune og fylkeskontakt i UKM. Hun jobber med et mangfold av oppgaver innen kunst og kultur for barn og unge, blant annet som leder for et tiårig verdiskapingsprogram som skal samordne innsatsen på feltet i fylket. Hun er opptatt av at kunst og kultur skaper fellesskap, samhold og glede, og hvordan kunst og kultur kan hindre utenforskap. Trine er utdannet barnehagelærer, stolt 2.alt i en rekke kor, og har en fortid som fagpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO).

995 11 764 / trine.oftedal@mrfylke.no