Jeg har fartstid i mange interessepolitiske og kultur-organisasjoner. Jobber til daglig i Akershus musikkråd med bla. ansvar som fylkeskontakt for UKM i Viken / Akershus. Var selv deltager i UKM med musikk, foto og film på 90-tallet, og vet hvor livsviktig det er å få lov til å holde på med de kulturuttrykkene jag finner meningsfulle. Jeg vil jobbe for at UKM skal fortsette å være en viktig arena hvor ungdomskultur møtes og inspiserer hverandre og omverdenen.   

458 86 470 | raymond.egge@musikk.no