Ragnhild Severeide, styremedlem

Ragnhild er booking- og arrangementskoordinator på USF Verftet, og jobber også med aktiviteter, ungdomsmedvirkning og kultur i Bergen Røde Kors. Hun har tidligere ledet ungdomsarrangørgruppen UFLAKKS Bergen, Eggstockfestivalen, og jobbet med UKM-festivalen i Vestland. Gjennom disse rollene har hun utstrakt erfaring med å jobbe med ungdom, med hovedvekt på ungdomsmedvirkning og å gi unge en scene å stå på samt gode møteplasser.

Hun er opptatt av mangfold og likestilling i kulturfeltet, og jobber aktivt med dette i sine prosjekter. Ragnhild er også tilknyttet bransjefestivalen Vill Vill Vest og vært skribent for GAFFA Norge og Musikknyheter.no.

975 98 408 | ragnhildsev@gmail.com