Ragnhild er arrangementsansvarlig i AKKS Bergen, hvor hun blant annet leder ungdomsarrangørgruppen UFLAKKS Bergen, Eggstockfestivalen – den tradisjonsrike festivalen for unge, uetablerte artister, og jobber med produksjonen av UKM-festivalen i Vestland. Gjennom disse rollene har hun utstrakt erfaring med å jobbe med ungdom, med hovedvekt på ungdomsmedvirkning og å gi unge en scene å stå på samt gode møteplasser.

Hun er opptatt av mangfold og likestilling i kulturfeltet, og jobber aktivt med dette i sine prosjekter. Ragnhild er også tilknyttet bransjefestivalen Vill Vill Vest og er skribent for GAFFA Norge.

975 98 408 | ragnhildsev@gmail.com