Styret

  1. Vilde Kamfjord, styreleder
  2. Bjørn Tore Grøtte, nestleder
  3. Raymond Alv Kristiansen Egge, styremedlem
  4. Erlend Aastad Viken, varamedlem
  5. Ragnhild Severeide, varamedlem
  6. Torstein Siegel, daglig leder