Samarbeidspartnere

DKS – Den kulturelle skolesekken

  • reiser rundt på alle grunnskoler og videregående skoler i landet
  • viser kunst og kultur av høy kvalitet, utført av profesjonelle
  • viser bredden av kulturarv, film, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst
  • viser kunst- og kulturuttrykk fra forskjellige kulturer.

Som det eneste landet i verden, har vi en ordning som sørger for at alle barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur. Hvert år får alle skoler besøk av den kulturelle skolesekken. Der får de se og oppleve forskjellige kulturuttrykk som film, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. De får innblikk i kulturens verden, uavhengig av miljø og sosial og geografisk tilhørighet.

Kulturskolen

  • samarbeider med lokale skoler og helsesektoren
  • er et ressurssenter for lokalt kulturliv
  • ivaretar både bredde og talent

Kulturskolen er en skole, en fritidsaktivitet og en kulturformidler. Her får barn og unge lære å spille et instrument, de får opplæring i dans eller de lærer å tegne eller spille teater. Gjennom kulturskolen får de mulighet til å utforske kunstens verden, de kan prøve ut forskjellige ting, de møter andre barn og unge og de kan fordype seg i ting de interesserer seg for.  På kulturskolen får de både utforske nye ting og utvikle sitt kunstneriske talent.

Ungdom og fritid

  • en paraplyorganisasjon
  • over 600 kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber og ungdomshus i Norge
  • lokal helårsarena for øving og visning av ung kultur.

UOF representerer ungdomskulturhus, musikkverksteder, rockefabrikker, mediesentre, aktivitetssentre, ungdomskafeer og fritidsklubber. Disse fritidstilbudene kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser med lav terskel for deltakelse. Her finnes alt fra musikk, film, dans og grafiske kunstformer til aktiviteter som skating og parkour.