Grunnmur

(Dette må ligge til grunn for alt arbeid med UKM)

Mangfold
Mangfold er UKMs eksistensgrunnlag – det er bredden som gjør UKM unikt.

Medvirkning
Ungdom skal ha aktiv påvirkning og medbestemmelse i alle ledd i UKM.

Nyskaping
UKM skal fremme nyskapende uttrykk og preges av innovasjon og kreative arbeidsmåter.

Kvalitet
UKM skal være gjennomtenkt, gjennomarbeidet og gjennomført på best mulig måte. Deltakerne skal oppleve en profesjonell og trygg ramme for alt de foretar seg i UKM.

Strategi

Økt deltakelse, relevans og oppmerksomhet gjennom målrettede og koordinerte satsinger i UKM-nettverket.

Mandat

UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet, lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement – åpent for all ungdom.
Oppdraget

UKM Norge har på vegne av Kulturdepartementet det nasjonale ansvaret for UKM, og skal sørge for at utviklingen er i tråd med oppdraget.

UKM Norge er organisert som et fylkeskommunalt foretak med et nasjonalt sammensatt styre, eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskultursjefkollegiet har status som nasjonalt fagråd for UKM Norge, og sikrer dermed at alle landets fylkeskommuner har mulighet til å påvirke utviklingen.

UKM Norges vedtekter