Historikk

Noen ganger skal det bare én person til. For UKM var dette en mann ved navn Lars Hauge. Hauge var fylkeskultursjef i Akershus, og brant for å skape gode kulturtilbud for barn og unge. I 1985 dro han på inspirasjonstur til Finland, der de arrangerte Ungdommenes Konstevenement. Han ble over seg av begeistring, og reiste hjem med en ny visjon i kofferten. Han skulle gi norsk ungdom det finsk ungdom fikk.

Bare noen måneder etter, arrangerte Akershus fylke den første moderne kulturmønstringen for ungdom. Året etter tok Kulturrådet initiativet til Ungdommens Kulturmønstring, og derfra begynte snøballen å rulle. Allerede i 1987 var Ungdommens Kulturmønstring (UKM) en etablert institusjon i norske fylker og kommuner.

…alt takket være Lars Hauge! Nesten. Hauge opererte nemlig i et velvillig politisk klima.

Det var tverrpolitisk enighet over hele landet om at ung kultur måtte være et satsningsområde.

Hauges forslag ble dermed en konkret løsning på et problem norske kulturpolitikere ikke hadde greid å løse. Det gjorde det enkelt for Kulturrådet å komme så raskt på banen. Med UKM i spissen fikk de vist at ung kultur var prioritert, og satte et eksempel for fylkessatsinger i fremtiden.

UKM Rælingen, 1985. Foto: Rælingen kommune /MiA

De første landsomfattende mønstringene var basert på ulike tema. Det første året var musikk i fokus. Dette var et lurt trekk, siden det allerede var mange aktive ungdom involvert i musikkmiljøet på den tiden. Dette skapte en naturlig kobling mellom Ungdommens Kulturmønstring og det lokale organisasjonslivet. I 1988 var temaet scenekunst, mens det i 1989 ble fokusert på billedkunst, kunsthåndverk, film og foto. I 1990 bestemte Kulturrådet seg for å gå for temaet “Kultur på tvers”, og ideen skapte etter hvert både entusiasme og nytenkning. Grunnlaget for dagens tverrkulturelle modell var lagt.

Helt siden 1991 har UKM hatt sitt eget nasjonale sekretariat, kalt UKM Norge. Sekretariatet holder til i Trondheim og fungerer som bindeledd og samlingspunkt for fylkene og kommunene som arrangerer UKM hvert år. Det er også disse som arrangerer den nasjonale UKM-festivalen i Trondheim, som gikk av stabelen for første gang i 1991. Før 2009 ble UKM-festivalen kalt ”landsmønstringen”.

Historien og utviklingen stopper derimot ikke her. I 2015 besluttet UKM Norge å endre forklaringen fra Ungdommens Kulturmønstring til Ung Kultur Møtes. I en tid proppfull av talentkonkurranser, ble det viktig for oss å i enda større grad tydeliggjøre UKM som noe annet enn bare en talentfabrikk. UKM er ikke en konkurranse og heller ikke kun en visningsarena.

UKM er et tilbud for ungdom som ønsker å møte likesinnede, og som vil teste ut sine interesser og talenter.

UKM i 2017 tilbyr en møteplass, en lekeplass, et klasserom og en mestringsarena.

Se NRKs Midt i Smørøyet om UKM i 1993