Ungdomspanel spiller inn til ny Kulturmelding

Kulturdepartementet ba UKM Norge om å samle ungdom til et innspillsmøte i arbeidet med ny Kulturmelding.

Dere er fremtiden – hva ville dere gjort?
– Øystein Strand, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet

Sammen med samarbeidspartner Ungdom og Fritid, møtte vi departementet med 7 ungdommer i alderen 15 til 21 år. Alle med god erfaring fra UKM, og aktive brukere av ungdomshus, kulturskole og lokalt kulturliv.

Deltakerne diskuterte hvordan vi kan skape gode og utviklende kulturtilbud for ungdom lokalt, og viktigheten av å starte allerede med barn for å danne gode kulturkonsumenter og brukere. De reflekterte over hvordan ungdommene kan bruke sitt engasjement til å nå andre ungdommer, hvordan kulturlivet lokalt bør samarbeide bedre og viktigheten av lavterskeltilbud som UKM og klubb.

Lokalt kulturtilbud bør være som en matbutikk hvor du enkelt kan orientere deg og shoppe det du vil ha
Ungdomspanelet

Fra venstre: Caroline Wilson (18, Kristiansand, Vest-Agder), Synnøve Algrøy Fjeldstad (17, Øygarden, Hordaland), Jorun Langlete (18, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag), Magnus Nordbekk (17, Åmot, Hedmark), André Larsen (21, Alta, Finnmark), Benjamin Kriens (16, Stjørdal, Nord-Trøndelag), Karina Kapelrud (19, Trondheim, Sør-Trøndelag).
Til høyre ser vi Øystein Strand (Avdelingsdirektør) og de andre representantene fra Kulturdepartementet; Mette Kvandal, Håvard Bjerke og Rigmor Duun Grande

Panelet ønsker seg flere U18-konserter støttet av kommune og stat, og felles kulturkort for ungdom i hele landet. Ikke for at kultur skal være gratis, men for å kickstarte kultur som en normalitet i livet. Nye kulturbygg må bygges fleksible slik at flere kan bruke dem lokalt, og panelet er ikke begeistra for dyre hus som kun passer få kulturuttrykk. Som eksempel på gode løsninger trekker de frem Kimen kulturhus, og særlig hvordan biblioteket er plassert sentralt i bygget.

Tenk om det overalt kan være slik at ungdom får gitar-timer av kulturskolelæreren, og deretter kan gå videre i samme bygg for å jamme med andre på klubben.

De mener at skolen er arenaen som må brukes for å nå barn og unge, men har varierende erfaring med DKS-tilbudet. De mener tilbudet kan bli for passivt, at ungdom vil være med å skape, og lurer på om ungdom i større grad kan være med å påvirke tilbudet. Noe de tror ville gitt flere workshops, og færre forestillinger.

Kulturdepartement lurte også på betalingsvillighet rundt kultur, bruk av statlige midler, digitalisering, og om viktigheten av å bli utsatt for «sær kultur», det uventede, og ikke bare det de selv vet at de ønsker å oppleve. Noe som startet en interessant meningsutveksling hvor ungdommene både ble lyttet til, og utfordret.

Vi kom ikke langt nok på diskusjonene rundt digitalisering opp mot fysiske møtesteder, men ungdomspanelet mener det må tenkes to tanker samtidig; Vi må både følge trender, men også holde på verdier som vi kanskje nå tar for gitt. Kultur bør oppleves hele tiden. Vi trenger «plutselige småkonserter med ukjente på kjøpesenteret» og ikke bare fokus på festivaler og kjente artister.

Det er fysiske møteplasser som utvikler deg som menneske.

 

Og ja, kjære departement: Panelet tar gjerne en runde 2!