Kamp for UKM i Stortingets spørretime

Stortingsrep. Hege Haukeland Liadal (A) etterlyser reel satsing på UKM. Arbeiderpartiet foreslår 10.millioner, regjeringen tilbyr 189.000,-

UKM ble tema fra Stortingets talerstol i forbindelse med spørretimen 30.11.2016. Her måtte Kulturminister svare for hvorfor de ikke satser mer på UKM. Se hva Kulturministeren svarte i videoen overfor – svarte hun egentlig på spørsmålet i det hele tatt?

I Sundvolden-plattformen, den politisk plattform for regjeringen, står det følgende: «Regjeringen vil sikre barn og unge mulighet til gode kulturopplevelser, og vil blant annet satse på områder som korps, kor og ungdommens kulturmønstring (UKM).» Denne satsingen på UKM er i regjeringens budsjettforslag for 2017 tallfestet til kr. 189 000

Spørsmålet om UKM kom som oppfølging av et mer generelt spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren:

«Kulturutredningen bekrefter tydelig at sosial ulikhet gjenspeiles i kulturbruk. Utdanningsnivå, yrkesstatus, alder og bosted avgjør. For å motvirke dette initierte Stoltenberg-regjeringen den kulturelle nistepakka, spaserstokken, kulturskoletimen og kulturkort for ungdom. Nåværende regjering gikk ivrig i gang med å fjerne dette på område etter område og har lykkes. Mener statsråden at samfunnet blir bedre av dette?»

Se spørsmål og svar i videoen overfor!