UKM Norge har delt ut 6,4 millioner for å løfte UKM der ungdom bor

Siden oppstarten av ordningen med stimuleringsmidler i 2014 har UKM Norge mottatt 438 søknader på totalt 13 millioner!

«- Stimuleringsmidlene gjør det mulig for oss som arrangører å utvikle og gjennomføre spennende konsepter som booster deltakelsen på UKM på en kreativ, morsom og effektiv måte. Det gagner nemlig hele samfunnet å gi ungdommen mulighet til å vise frem det de kan» «.

–  Ingunn M. Sjøen, Kulturhusleder og UKM-ansvarlig i Eigersund kommune

Vi mottok 79 søknader denne gang, alle fylker var representert og engasjementet for å løfte UKM er større enn noen gang. Vi tildelte 1.1 million kroner i denne runden fordi søknadene var svært gode og sentrale i den videre utviklingen av UKM som helårig kulturaktør.

Mange lokale UKM-arrangører tenker nå nytt, spenstig og framoverlent for å utvikle UKM og mange fylkesledd tar et koordineringsansvar for å heve UKM-kvaliteten på grasrota. Det er også flere kommuner som etter  år uten satsning, nå klinker til og skal bygge opp UKM som en viktig grunnpilar i sin kultursatsning for ungdom.

Vi etterlyste i denne runden prosjekter som kan bidra til mer mangfold blant deltakerne og en satsning på band/grupper.

Alle offentlige UKM-arrangører kan søke midlene. Ny søknadsrunde åpner 15.desember og har frist 15.januar.

Og for å avslutte med kloke ord fra Ingunn:

«-Det er utrolig viktig å gi ungdommen en arena til å få vist seg frem. Vi er også påpasselige med å minne dem på at ALLE er gode nok til å delta på UKM. Enhver sceneerfaring er nyttig erfaring. Uansett om en føler det går bra eller ikke så bra. Læring gjør mester.  UKM er ungdommens arrangement og skal gjennomføres på deres premisser. Å la ungdom påvirke og være med å gjennomføre arrangementene tror jeg er avgjørende for stor og økende deltakelse».

 

Foto: Marte Emilsen i UKM Media, UKM-festivalen 2016