Hvordan sørger vi for at Distrikts-Norge fortsatt blir et spennende sted å vokse opp?

All erfaring tilsier at trygghet og nærhet er viktige suksesskriterier for arbeid med barn og unge.

UKM Norge jobber allerede sammen med Norsk Kulturskoleråd, Ungdom og Fritid, Noku, Norsk bibliotekforening, Kulturtanken og mange andre.  Hovedfokus er å utvikle kreative og rike oppvekstmiljø, og samtidig begeistre, bevisstgjøre og ansvarliggjøre lokalpolitikere og kommunale ledere

Vi er nå inne i en kommune- og regionreform. Kultur har ikke vært langt framme i debatten, men forhåpentligvis vil reformen føre til robuste strukturer og kompetente fagmiljø også på kulturfeltet.

Når avstanden øker blir det vanskeligere å delta, prestasjonsangsten stiger og eierskapet synker. Dette gjelder så vel UKM, som kulturskoler, fritidsklubber og andre aktiviteter.
– Torstein Siegel, daglig leder UKM Norge

Se video fra UKMs møte med Stortingets Familie- og Kulturkomité øverst i saken, eller last ned innlegget som PDF her