Sammen om de unge og sammen om ansvaret

I årene som kommer vil det bli store endringer på kommunekartet og desto viktigere at alle aktører i lokalt kulturliv jobber sammen.

Samhandling gir økt effekt, bedre utnyttelse av økonomi og høyere faglig kvalitet.  I likhet med fritidsklubber, kulturskoler og den kulturelle skolesekken er UKM en utviklings- og læringsarena med en viktig rolle i unges oppvekst og dannelse.

UKM har størst betydning der vi spiller på lag med andre, det er da Ung Kultur Møtes!  Vi må sørge for at både fylkeskommuner og kommuner skaper gode arenaer for nytenking og samtenking.

Akershus fylkeskommune er en av dem som er i gang, og UKM Norge ønsker lykke til med denne spennende samlingen!

Program og påmelding til inspirasjonsdagen i Akershus finner du her: sammen-om-de-unge-og-sammen-om-ansvaret