19 fylkesmønstringer på fire hektiske helger!

April er måneden hvor fylkene arrangerer sine fylkesmønstringer.

Stadig flere utvider sine mønstringer til fullverdige festivaler med overnatting, workshops, unge arrangører og produksjon av innhold for nett og media.

Vest-Agder og Sogn og Fjordane har allerede avviklet hver sin festival, og i løpet av de neste tre helgene gjør alle landets fylker det samme. Totalt vil over 7000 ungdommer være i sving på scenen, som utstiller, som filmskaper eller i kullissene.

ukm.no kan du følge med på det som skjer gjennom artikler, fotoreportasjer og streaming, alt produsert av ungdommene selv under paraplyen «UKM Media».

Fylkesarrangør Harald Stensland i Vest-Agder kan rapportere om en vellykket fylkesmønstring i Mandal, som for første gang gikk over flere dager. Vest-Agder har tradisjonelt kjørt to vanlige forestillinger. Nå valgte de i steden å produsere TV-opptak av alle innslag med publikum tilstede. Alle opptak foregikk i samme store sal, men med publikumsområdet i midten, mens scenen for band var foran i salen, danseinnslag bak og intimscene med flygel på siden. Dette ble gjort mulig ved hjelp av et crew på nesten 100 ungdommer fra UKM, videregående skoler og universitetet. For første gang fikk deltakerne tilbud om å framføre sine låter med et husband,  dette ble veldig godt mottatt, og Stensland trekker også fram at de brukte de samme fagfolkene til workshops og juryering, at kunstnerne selv deltok i montering av utstillingen, og at samarbeid med studenter og videregående skole er utrolig viktig!

I Sogn og Fjordane var det Førde kommune som var teknisk arrangør av fylkets UKM-festival. Fylkeskontakt Eva Kristin Svidal er svært godt fornøyd med de grepene som er gjort, særlig når det gjelder synlighet i lokalmiljøet og en fantastisk innsats fra det regionale URG (ungdommens ressursgruppe) under ledelse av fylkes-URG Jenny Hatlelid Holsæter. Også Sogn og Fjordane brukte i år et husband med unge musikere under ledelse av tidligere URGer Henrik Hovland. Disse backet både sangere, instrumentalister og dansere, og tok ansvar for Jam på kvelden. NRK Sogn og Fjordane har vært en viktig støttespiller i mange år, og ungdommer fra medialinja på Sogndal vgs. produserte mye TV-innhold som ble streamet på NRK.no. Elever fra medialinja på Hafstad vgs. hadde ansvar for alt av scenefoto. Prinsippet om overnatting er ganske nytt, og mange flere var tilstede hele tiden i år. Bruken av begrepet «festival» har innvirkning på dette forteller Svidal.

UKM Norge ønsker resten av fylkene lykke til med sine arrangementer, og først ut er Hedmark, Telemark og Akershus som kjører igang i morgen.