Kultur og idrett viktig i integreringen

Under åpningen av Ungdoms-OL pekte Kulturminister Linda Hofstad Helleland på den viktige rollen kulturlivet kan spille for å integrere...

Under åpningen av Ungdoms-OL pekte Kulturminister Linda Hofstad Helleland på den viktige rollen kulturlivet kan spille for å integrere flyktningene som nå kommer til Norge. Hun er spesielt glad for at de mange unge frivillige fra bl.a. UKM, gjør en flott jobb.  Hofstad Helleland uttalte ved sin tiltredelse bl.a.: «Det er mange som føler frykt i den situasjonen vi har med mange asylsøkere, og lurer på hvordan vi skal håndtere dette. Her er kulturen den beste brobyggeren av alle, det er her vi kan invitere dem, det er her vi kan bli kjent med dem, noe som vil skape veldig mye bra i lokalsamfunnet.»

Kommuner og lokalmiljø har tatt imot mange nye unge mennesker i de siste månedene, og flere steder brukes nå UKM, kulturskoler og fritidskulturliv som en arena for å skape kontakt mellom lokal ungdom og ungdom i asylmottak. Første trinn mot integrering og inkludering er å sørge for møter mellom mennesker.

Se video øverst i saken.