UKM Norge blir IA-bedrift

UKM Norge og NAV Arbeidslivvsenter inngikk rett før nyttår en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Med dette er UKM Norge nå, i likhet med alle fylkeskommuner og kommuner en såkalt «IA-bedrift», og skal planmessig arbeide for å bedre arbeidsmiljø, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

UKM Norge vil særlig ha fokus på mulighetene til å inkludere og ivareta ungdom og unge mennesker som har problemer med å komme inn i, eller av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet. Dette oppleves som en naturlig videreføring av arbeidet med å ansvarliggjøre og inkludere ungdom i stadig flere prosesser og beslutninger i UKM-arbeidet.

I første omgang vil IA-avtalen få virkning for UKM Norges egen virksomhet på kontorene i Trondheim (adinistrasjonen) og Oslo (UKM-Media), men på lengre sikt håper vi at hele UKM-nettverket sammen kan finne gode modeller og prosjekt som bidrar til økt sysselsetting av utsatte grupper og et rikt og mangfoldig kulturarbeidsliv.

BILDE: Daglig leder i UKM Norge, Torstein Siegel, Sigurd Liseth fra NAV Arbeidslivssenter og ansatterepresentant Jardar Nordbø.