UKM klare for Ungdoms-OL!

Når Ungdoms-OL innledes på Lillehamer om ett år, skal 70 norske aktører fra Ungdommens Kulturmønstring stå for de kunstneriske innslagene.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom UKM Norge, Ungdoms-OL 2016, Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune. I likhet med UKM skal Ungdoms-OL være for og med ungdom.

Ungdommens kulturmønstring og Ungdoms-OL deler et grunnleggende verdisyn når det gjelder talentutvikling og ungdom som ressurser. Å vise frem bredden og løfte talenter frem og opp er viktige grunnprinsipper for begge parter. Når ungdoms-OL arrangeres i Norge i 2016 er UKM en naturlig samarbeidspart. UKM kan være en viktig ressurs og bidragsyter for Ungdoms-OL, samtidig kan Ungdoms-OL være en flott visnings, lærings- og utviklingsarena for UKM. Når eliten av idrettsungdom møtes i Norge, ønsker man å samle eliten av kulturungdom.

– Vi ønsker å gjøre dette til en arena for unge utøvere og arrangører, og gi dem muligheten til å blomstre og få en utfordring å bryne seg på. Da var UKM den riktige aktøren å jobbe med, ettersom de forvalter et enormt system av unge talenter over hele landet, sier Eirik Høyme Rogn (ansvarlig for folkeliv og seremonier under U-OL 2016) (sitat Aftenposten 15.01.15)

De UKM’erne som plukkes ut til å delta under ungdoms-OL, blir stor sett plukket ut under UKM Festivalen i juni i år. Festivalen samler ca 550 deltagere fra hele landet. De som plukkes ut skal speile bredden av ungdommens kulturuttrykk, blant annet gjennom dans, teater og musikk, men også som arrangører og mediateam.   

UKM feirer 30- års jubileum i år, og vi håper mulighetene for å delta under ungdoms-OL, vil sette fart i påmeldingen og sørge for enda flere påmeldte enn tidligere.

– Dette gjør at jeg får enda mer lyst til å melde meg på UKM enn jeg har fra før.  Å kunne få muligheten til være med på et så stort og omfattende arrangement er en kjempemulighet – sier Tina Rustadstuen (UKM-deltager, i midten på bildet).

UKM skal bidra med både kulturelle innslag i tilknytning til medaljeseremoniene på Lillehammer i 9 dager, derav en stor åpnings- og avslutningsseremoni, samt bemanne og utstyre et mediateam med blant annet flerkameraproduksjon. UKM’ere skal også bemanne deler av gjennomføringsapparatet for kulturprogrammet med «Unge arrangører».