Troms kåret til årets UKM-fylke 2013

På UKM Norges fylkessamling i København 18.-20. oktober ble UKM Troms (UKM-Arctic) kåret til årets UKM-fylke 2013. Premien er kr. 25.

På UKM Norges fylkessamling i København 18.-20. oktober ble UKM Troms (UKM-Arctic) kåret til årets UKM-fylke 2013.
Premien er kr. 25.000 i utviklingsmidler fra UKM Norge.

UKM Troms ble stemt fram av de ansvarlige for UKM i landets øvrige fylker. I begrunnelsen heter det:20110620111026_a36fcdb749259499c73428fb4926a8f8

UKM Troms har over flere år jobbet for å etablere et samarbeid med Arkhangelsk region i Russland. Samarbeidet går ut på utveksling av unge talenter fra Troms og Arkhangelsk med møteplasser på begge sider av grensa.

UKM Troms har mottatt støtte både fra KUD og Barentssekretariatet til dette samarbeidet, og innlemmet i 2012 også Finnmark UKM i dette prosjektet. Målet er å skape gode møteplasser hvor kulturutveksling, kunst og nettverk står i fokus, og hvor ungdommer fra begge land får utvikle sine ferdigheter innenfor scenekunst.

Planen er å etter hvert invitere både Murmansk-regionen, Nordland fylkeskommune og de nordligste fylkene i Sverige og Finland inn i det arktiske samarbeidet – og etablere en nordkalottsamarbeid.

Odd Halvdan Jakobsen og UKM Troms har jobbet lenge for dette og mottar bred annerkjennelse og støtte både fra Russland, landsdelen og nasjonalt hold.

UKM Norge gratulerer!