Kulturdepartementet styrker talentsatsingen i UKM Arctic.

Kulturminister Hadja Tajik åpnet innspillseminaret i Tromsø den 13.juni med å offentliggjøre at UKM Arctic får 300.000,- til internasjonal kultursatsing for ungdom.  UKM i Troms har gjennom sitt engasjement klart å markere seg med et av de mest vellykkede nordområdeprosjekter for

Kulturminister Hadja Tajik åpnet innspillseminaret i Tromsø den 13.juni med å offentliggjøre at UKM Arctic får 300.000,- til internasjonal kultursatsing for ungdom. Innspillskonferanse Finnmark og Troms 3

UKM i Troms har gjennom sitt engasjement klart å markere seg med et av de mest vellykkede nordområdeprosjekter for kulturungdom. Denne satsingen har skapt et løft innen talentutviklingen både på norsk og russisk side, og kulturdepartementet har nå signalisert at de ønsker videre satsing på UKM Arctic. Gjennom dette arbeidet har vi skapt et sterkt nettverk i samarbeid mellom kulturinstitusjoner i Russland. Samtidig har vi klart å skape kunstneriske prosesser, som gir en bratt utviklingskurve for de unge utøverne som har vært med i prosjektet.

Ungdommens Kulturmønstring har laget en 3-årsplan for det videre arbeidet. I de nye avtalene som er inngått mellom Norge og Russland skal det satses mer på fagområdene dans og visuell kunst. Ungdommens kulturmønstring i Troms har allerede startet oppbyggingen av dette arbeidet gjennom prosjektet UKM Art Impuls 2013 – 2015.

UKM sitt hårete mål er å involvere 100 norske og russiske ungdomstalenter i neste prosjektperiode. For oss i Troms er det naturlig å knytte samarbeidet sterkest mot Arkhangelsk region. Dette har en praktisk årsak i den gode kommunikasjonen med flyrute fra Tromsø til Arkhangelsk. I tillegg er vi med  på å gi innhold til samarbeidsavtalene og vennskapsavtalene som er inngått mellom Troms og Arkhangelsk region.

 

(Bilde: Kulturdepartementet)