Fra Africa til UKM-Arctic!

Atchita (20) og Priska (19) kommer fra brennheit sol til arktisk kulde for å lære om kulturarbeid.

UKM Arctic-Troms har innledet et samarbeid med Musikk og Ungdom som innebærer et nytt internasjonalt engasjement for UKM. Dette prosjektet er i en prøvefase første året, men vi håper å kunne videreføre dette og få med flere fylker etter hvert.

Prosjektet er støttet av Fredskorpset og er i første omgang etablert som et utvekslingsprogram. Samarbeidsorganisasjonen vår er «Music Crossroad» som er stasjonert i byen Lilongwe i Malawi, et land som ligger langt sør i Afrika. Konkret innebærer samarbeidet at to ungdommer fra Malawi skal komme til UKM i Troms i 5 måneder for å få opplæring i kulturarbeid for ungdom.

For å få et best mulig faglig vurderingsgrunnlag i forhold til ungdommene som kommer til Norge,  har UKM sammen med Musikk og ungdom besøkt Music Crossroad. Målet med dette møtet var først og fremst å bli kjent med kulturen og bakgrunnen til de involverte ungdommene.

I tillegg er det viktig å bli kjent med samarbeidsorganisasjonen «Music Crossroad». Dette besøket viste seg å være svært nyttig for å lage et treffsikkert program for de involverte ungdommene. Besøket i Malawi ble en opplevelse med flere følelsesmessige svigninger. Vi fikk med en gang fattigdommen svidd fast på netthinnen. Samtidig fikk vi nok en gang en påminnelse om hvor viktig kunst og kultur er for mennesker. Vi traff en musikkglede og en rytmeforståelse blant ungdommene som er fullt på høyde med det beste i UKM.

Ungdommene som vi traff på Music Crossroad gledet seg over musikken og felleskapet i miljøet på senteret. Gjennom vårt besøk ble vi kjent med flere band, et ungdomskor, en strykergruppe, et blokkfløyteorkester(nybegynnere) en folkedansgruppe og en hel horde med gitarister på forskjellige nivåer. Disse ungdommene hadde en enorm lærevilje og glød i forhold til sin kulturelle utfoldelse.

Music Crossroad har plukket ut to ungdommer som skal komme til norge og få opplæring. Dette er gutten Atchita (20) og ungjenta Priska (19). Atchita er interessert i organisasjonsarbeid og ønsker opplæring på flere instrumenter, bla.a fiolin og bass. Priska er en glimrende sanger og ønsker opplæring i piano, moderne dans og data. Begge disse ungdommene er gode korsangere og aktive i flere kor i Lilongwe.

Det faglige opplegget for ungdommene vil bli en balansert mix av organisasjonskunnskap og musikalsk utvikling. Vi ser det som særlig viktig å gi disse ungdommene opplæring på data, noe som vil gi både organisasjonen og enkeltpersonene et stort løft. Gjennom besøket i Lilongwe erfarte vi også at det er forholdsvis enkelt å dra dit med ungdomsgrupper, forutsatt at enkelte sikkerhetstiltak er gjort i form av vaksinering etc.

I samtalene med Music Crossroad var dette med kulturbesøk og internasjonal ungdomskonsert et stadig tilbakevendende tema. Vår erfaring er at dette er fullt mulig å gjennomføre, men krever noen ressurser i form av flybilletter og losji. UKM Arctic har gjort filmopptak stort samlet et stort bildmateriale fra besøket i Lilongwe/Malawi. Dette vil vi etterhvert dele med andre fylker som kan tenkes å bli med på dette arbeidet dersom vi får gode erfaringer med prosjektet.
Vi gleder oss til å ta i mot ungdommene fra Malawi! Ganske sikkert er disse ungdommene med i arrangør-teamene som kjører fylkesmønstringen i April.