Innspillsseminar i anledning Kulturutredningen 2014

09.04.

2012 | Egil Hofsli (tekst og foto)

TRONDHEIM: På tide med en nasjonal kulturpolitikk for barn og ungdom? Så spør arrangørene av et seminar i Trondheim 25.-26. juni, og håper det kommer mange gode innspill til Kulturutredningen 2014.

Seminaret i Trondheim arrangeres i forbindelse med UKM-festivalen, av UKM Norge, Norsk kulturskoleråd og Norsk Kulturforum. Rica Nidelven Hotel er arrangementssted

Målgruppen for seminaret er kulturskoleansatte, kulturledere og andre kulturansatte i kommuner og fylkeskommuner, UKM-arrangører, kulturpolitikere og ungdomspolitikere

Kulturutredningen 2014 er satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Sentralt i kulturpolitikken etter 2005 er Kulturløftet I og Kulturløftet II. I januar 2013 skal utvalget – som ledes av Anne Enger – legge fram sine vurderinger i form av en NOU (offentlig utredning).

Blant innlederne på seminaret er utvalgsleder Anne Enger, direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd, styreleder Bård Eidet i UKM Norge og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Påmeldingsfrist er 10. mai

PROGRAM OG PÅMELDING